Orobitg – arquitectes i urbanisme | Xalet Arenal - Orobitg - arquitectes i urbanisme

Xalet Arenal

Client : Privat
Arquitecte : Orobitg – Arquitectura i Urbanisme
Superfície construïda :  1.254  m²
Projecte : 2006
Execució : 2007/08
Cost :

En una ubicació excepcional amb fantàstiques vistes es situa aquest xalet d’alt standing. Un disseny d’avantguarda i uns equipaments d’última tecnologia fan de aquest projecte una referència en construcció al principat.
La excavació va requerir de sistemes de contenció mitjançant murs pantalla ancorats. Degut al tipus de terreny existent (reblerts i reomplerts amb material de antigues excavacions) la fonamentació va ser dissenyada amb  micropilotatges per tal de distribuir les càrregues sobre estrats resistents més profunds. Es va utilitzar formigó autocompactant en la construcció dels forjats. La calefacció/refrigeració i acs s’abasteix de sistemes de bomba de calor que intercanvien energia amb pous en el terreny (energia geotèrmica).