Orobitg – arquitectes i urbanisme | Serveis - Orobitg Arquitectes - Arquitectes Andorra

Serveis

Les activitats i serveis que desenvolupem tenen l’objectiu comú de satisfer plenament les necessitats dels clients amb la nostra experiència, dedicació i rigor professional.

La nostra activitat es centra principalment en projectes de:

Edificació

Tot tipus de projectes de promoció pública i privada.

Rehabilitació

Projectes d’avui en edificis d’ahir que recuperen el valor i modernitzen el nostre habitat.
Interiorisme
Desenvolupem els projectes fins el detall, dissenyant solucions funcionals i confortables.

Paisatgisme

Projectes d’integració de l’arquitectura en el paisatge, així com la incorporació del paisatge a l’arquitectura.

Màster planning

Estudis necessaris per escollir les òptimes tipologies i solucions d’implantació en funció de les necessitats del projecte i les possibilitats del lloc.

Plans parcials

Projectes urbanístics per a la planificació i gestió del territori.

 Gestió integral

Proporcionem serveis de Gestió de Projectes amb la finalitat de controlar la planificació i costos d’execució de forma integral, més enllà del disseny i la direcció d’obra, coordinant i gestionant els agents, processos i tràmits implicats en cada una de les etapes.